Axelle Red en Kobe Van Herwegen geven het startschot voor de nieuwe Knuffelcampagne van IKEA België en UNICEF België

  • Ter gelegenheid van zijn jaarlijkse Knuffelcampagne voor onderwijs stelt IKEA België samen met UNICEF België een sprookje voor waarmee ze kinderen bewust willen maken van het belang van onderwijs en de rechten van het kind.
  • Axelle Red en Kobe Van Herwegen gaven hun steun aan deze campagne door het sprookje voor te lezen aan een aantal schoolkinderen uit de buurt.
 

Zaventem, 22 oktober 2013 - IKEA België en UNICEF België hebben de IKEA Knuffelcampagne op bijzonder kleurrijke wijze ingezet. Tijdens deze jaarlijkse actie schenkt de IKEA Foundation per verkochte knuffel 1 euro aan UNICEF ten voordele van onderwijs voor kinderen. Axelle Red en Kobe Van Herwegen hebben in het IKEA woonwarenhuis in Zaventem voor 70 kinderen van twee scholen uit de buurt een sprookje voorgelezen rond het thema onderwijs en de rechten van het kind.

Samen het recht op onderwijs ondersteunen

IKEA is er rotsvast van overtuigd dat onderwijs het krachtigste en doeltreffendste middel is om kinderen, zowel in België als in de ontwikkelingslanden, betere kansen en een goede start in het leven te geven. Daarom organiseert IKEA jaarlijks de Knuffelcampagne. Zo zet het zich samen met zijn klanten in om fondsen in te zamelen voor de programma’s van UNICEF.

Een sprookje voor de bewustmaking rond de rechten van het kind

Ook in België wil IKEA het verschil maken, en wel door aan de Knuffelcampagne een sensibiliseringsactie te koppelen: als onderdeel van een samenwerking met UNICEF België schreef Gerda Dendooven, een Belgische schrijfster en illustratrice van kinder- en jeugdboeken, een sprookje rond het thema onderwijs.

“Gezinnen met kinderen zijn dit jaar het hoofdthema bij IKEA. En dat is meer dan zomaar een commercieel thema. We willen de kinderen van onze klanten en ook de andere kinderen in België sensibiliseren rond het recht op onderwijs voor alle kinderen ter wereld”, vertelt Olivier Baraille, Country Manager IKEA België. Het sprookje wordt gelanceerd in de zes Belgische woonwarenhuizen op 20 november 2013, de verjaardag van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind: kinderen worden die dag uitgenodigd om gratis een professionele sprookjesverteller aan het werk te horen en meer te leren over het recht op onderwijs. Daarna vinden er tijdens de hele campagne, tot in januari, voorleessessies plaats in alle woonwarenhuizen (zie de data van de voorleessessies als bijlage).

Om het pleidooi voor kinderrechten nog meer gehoor te geven worden er meer dan 2.500 exemplaren van het sprookje geschonken aan UNICEF België voor gebruik in de “Wereldklassen”, een onderdeel van hun educatief programma.

Axelle Red en Kobe Van Herwegen steunen de campagne

Om de campagne, die dit jaar haar tiende verjaardag viert, een extra impuls te geven, organiseerden IKEA België en UNICEF België voor de lancering ervan een avant-première van het nieuwe sprookje. Axelle Red, Ambassadrice van UNICEF België, en Kobe Van Herwegen, Vriend van UNICEF, lazen het sprookje voor aan kinderen uit 2 scholen in de buurt van Zaventem.

10 jaar Knuffelcampagne brachten 57 miljoen euro op dankzij de klanten over de hele wereld

Voor elke knuffel en elk kinderboek dat je tussen 26 oktober 2013 en 5 januari 2014 bij IKEA België koopt, schenkt de IKEA Foundation via UNICEF 1 euro voor onderwijs voor de minderbedeelde kinderen. Zoals elk jaar nodigt IKEA zijn klanten uit om deel te nemen aan de Knuffelcampagne en zo het recht van kinderen op onderwijs te ondersteunen.

Sinds de lancering in 2003 werd met de Knuffelcampagne over de hele wereld in totaal 57 miljoen euro ingezameld. Met dat geld krijgen meer dan 10 miljoen kinderen beter onderwijs, via 90 projecten in niet minder dan 46 landen in Azië, Afrika en Europa. Vorig jaar werd met de campagne meer dan 210.000 euro ingezameld in België.

Campagne krijgt plaatselijke dimensie dankzij “give twice”

Om de campagne plaatselijk te verankeren, stellen de Belgische woonwarenhuizen hun klanten voor een gekochte knuffel in het woonwarenhuis te schenken aan een vereniging uit de buurt. De knuffels gaan naar de volgende organisaties: Beweging van Mensen met Laag Inkomen (Gent), Het Huis (Wilrijk), Les Gastronomes de Cœur (Hognoul), Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (Anderlecht), SOS Kinderdorp Hoeilaart (Zaventem) en les Arsouilles en SOS Village d’enfants Luxembourg (Arlon).

Contacteer ons
Annelies Nauwelaerts PR Manager IKEA Belgium
Philippe Henon , Press & Communication Manager UNICEF Belgium
Sabrina Requejo Range PR IKEA Belgium
Annelies Nauwelaerts PR Manager IKEA Belgium
Philippe Henon , Press & Communication Manager UNICEF Belgium
Sabrina Requejo Range PR IKEA Belgium
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. In België telt IKEA meer dan 4313 medewerkers.