IKEA en UNHCR brengen samen licht in vluchtelingenkampen

IKEA en UNHCR zetten samen hun schouders onder een campagne om de leefomstandigheden in vluchtelingenkampen te verbeteren voor de miljoenen gezinnen die er wonen. Voor elke verkochte ledlamp schenkt de IKEA Foundation 1 euro aan UNHCR voor de verlichting van vluchtelingenkampen. Met het ingezamelde geld kunnen kampen in Jordanië, Tsjaad, Soedan, Ethopië en Bangladesh uitgerust worden met straat- en binnenverlichting. Meer licht betekent voor de vluchtelingen die er leven ook meer veiligheid, betere onderwijskansen en een grotere kans op een duurzaam inkomen.

Elk jaar verlaten miljoenen gezinnen hun huizen, op de vlucht voor oorlog, conflicten of natuurrampen. UNHCR, het vluchtelingenagentschap van de VN, heeft vandaag 13 miljoen vluchtelingen onder zijn hoede. Zowat de helft van de vluchtelingen die onderdak vinden in de kampen zijn kinderen.

Het gebrek aan verlichting in veel kampen kan een nefaste invloed hebben op de veiligheid, de onderwijsvooruitzichten en het inkomen van de vluchtelingen. Zonder verlichting stopt de dag bij zonsondergang. Simpele dingen als naar het toilet gaan, water halen of naar je tent terugkeren kunnen dan gevaarlijk zijn, vooral voor meisjes en vrouwen.

Hoe de campagne vluchtelingen helpt

Voor elke LEDARE ledlamp die in februari en maart in de IKEA-woonwarenhuizen verkocht wordt, schenkt de IKEA Foundation 1 euro aan UNHCR voor de verlichting van vluchtelingenkampen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Elektriciteit is zeldzaam in de kampen. Duurzame verlichting buiten, in de tenten en in gemeenschappelijke voorzieningen verbetert de levenskwaliteit in vluchtelingenkampen op heel wat vlakken.

Met lantaarns op zonne-energie kunnen meisjes en jongens ook na zonsondergang studeren, wat hun vooruitgang op school bevordert. Vluchtelingen kunnen ook na zonsondergang de activiteiten voortzetten waarmee ze een inkomen verdienen, zoals spullen kopen en verkopen, klusjes doen en coöperatieven of bedrijfjes runnen.  Dankzij de straatlantaarns valt het sociaal leven ’s avonds niet stil, en neemt de veiligheid in de vluchtelingenkampen gevoelig toe.

De campagne vond voor het eerst plaats in 2014. Met de campagne in februari en maart 2014 hebben medewerkers en klanten samen 7,7 miljoen euro ingezameld.

 

 

IKEA Foundation

De IKEA Foundation streeft ernaar de kansen voor kinderen en jongeren in een aantal van ’s werelds armste gemeenschappen te verbeteren door financiële steun te geven aan totaalprogramma’s op lange termijn die een ingrijpende en blijvende verandering kunnen teweegbrengen. De IKEA Foundation werkt samen met sterke, strategisch gekozen partners voor het toepassen van innovatieve benaderingen om grootschalige resultaten te bereiken in vier kerngebieden in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, kwaliteitsonderwijs en een stabiel gezinsinkomen. De programma's die de IKEA Foundation momenteel financiert komen ten goede aan naar schatting 100 miljoen kinderen. Verneem hier meer over op www.ikeafoundation.org en www.facebook/IKEAfoundation

UNHCR – het VN-vluchtelingenagentschap

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, ook bekend als het VN-vluchtelingenagentschap, werd op 14 december 1950 opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het heeft als taak internationale actie te leiden en te coördineren om vluchtelingen te beschermen en vluchtelingenkwesties wereldwijd op te lossen. UNHCR heeft als hoofddoel de rechten van vluchtelingen te beschermen en in te staan voor hun welzijn. Het streeft ernaar iedereen de mogelijkheid te geven het recht op asiel uit te oefenen en een veilig onderkomen te vinden in een andere staat, met de mogelijkheid vrijwillig naar huis te keren, zich in het nieuwe land te integreren of zich in een derde land te vestigen. Daarnaast is het ook gemandateerd om staatlozen te helpen. De afgelopen zes decennia heeft het agentschap tientallen miljoenen mensen geholpen hun leven weer op te bouwen. Verneem hier meer op www.unhcr.org , www.facebook.com/UNHCR en  www.twitter.com/refugees

Contacteer ons
Annelies Nauwelaerts PR Manager, IKEA België
Olaf Tchongrack United Nations High Commissioner for Refugees
Annelies Nauwelaerts PR Manager, IKEA België
Olaf Tchongrack United Nations High Commissioner for Refugees
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. In België telt IKEA meer dan 4313 medewerkers.