De fondsen van de IKEA Stichting hielpen in 2012 miljoenen kinderen

In 2012 schonk de IKEA Stichting 82 miljoen euro aan kinderen die in armoede leven en hun families in 28 verschillende ontwikkelingslanden, om hen een beter leven te kunnen geven. Ook in België werden meerdere initiatieven op poten gezet.

Meer kansen voor 100 miljoen kinderen
De IKEA Stichting wil kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden meer kansen geven, door financiële steun te bieden aan totaalprogramma’s op lange termijn, die een duurzame verandering teweeg kunnen brengen. De Stichting werkt samen met 20 zorgvuldig uitgekozen partners om zo grootschalige resultaten te bereiken in vier domeinen die cruciaal zijn in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, kwaliteitsonderwijs en een stabiel gezinsinkomen.

In 2012 namen de schenkingen van de IKEA Stichting toe tot 82 miljoen euro, wat de Stichting tot een van de grootste schenkers ter wereld maakt. Bovendien is de IKEA Stichting de grootste schenker uit de bedrijfswereld voor UNICEF, UNHCR (het Vluchtelingenagentschap van de VN), het ontwikkelingsprogramma van de VN, Save the Children en Fight for Peace International.

"We hebben het geluk vorig jaar 82 miljoen euro te hebben kunnen schenken om kansen te helpen creëren voor kinderen die in armoede leven en hun families. Niet alleen hoeveel we geven is belangrijk, maar vooral de manier waarop we dat doen,” zegt Per Heggenes, CEO van de IKEA Stichting. “Door met zorgvuldig uitgekozen partners op lange termijn samen te werken, kunnen we innovatie stimuleren en op een duurzame manier een verschil maken. Zo kunnen we tegen 2015 een verschil maken in de levens van 100 miljoen kinderen.”

Mede dankzij de steun van medewerkers en klanten in België
Ook IKEA België draagt zijn steentje bij, en werkt structureel samen met UNICEF. Samen met de medewerkers en klanten hebben de 6 woonwarenhuizen van IKEA in België zo al heel wat fondsen ingezameld voor UNICEF, ten voordele van verschillende noodsituaties zoals de overstromingen in Pakistan, de aardbeving in Haïti of de hongersnood in de Hoorn van Afrika: gebeurtenissen waar duizenden kinderen jammer genoeg het slachtoffer van waren. Frederica Muller, Corporate Officer van UNICEF België, legt uit: “De samenwerking met IKEA in België is van onschatbare waarde. Door onze krachten te bundelen kunnen we werkelijk het verschil maken voor het welzijn van vele duizenden kinderen in de wereld.”

Dankzij de jaarlijkse Soft Toys campagne kon IKEA België €210.000 aan UNICEF schenken in 2012. Voor elke verkochte knuffel of kinderboek, gaf de IKEA Stichting 1 euro aan UNICEF. In de woonwarenhuizen van Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk en Zaventem werden meer dan 210.000 knuffels en boeken verkocht ten voordele van kinderen in Afrika, Centraal- en Oost-Europa en Azië.

 

Over de IKEA Stichting

De IKEA Stichting streeft ernaar de kansen voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden te verbeteren door financiële steun te geven aan totaalprogramma’s op lange termijn die een ingrijpende en blijvende verandering teweeg kunnen brengen. De Stichting werkt samen met sterke, strategisch gekozen partners voor het toepassen van innovatieve benaderingen om grootschalige resultaten te bereiken in vier kerngebieden voor het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, kwaliteitsonderwijs en een stabiel gezinsinkomen. De programma's die de IKEA Stichting momenteel financiert komen ten goede aan naar schatting 100 miljoen kinderen. Meer informatie op www.ikeafoundation.org.
 

 
Contacteer ons
Steven De Smet Country Communications Manager IKEA Belgium
Steven De Smet Country Communications Manager IKEA Belgium
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. In België telt IKEA meer dan 4313 medewerkers.