De IKEA Groep bedankt medewerkers met 100 miljoen euro in nieuw getrouwheidsprogramma

Uniek: gelijke bijdrage voor alle medewerkers binnen een land ongeacht functie of loonniveau

Zaventem, 19 december 2013 - De IKEA medewerkers zijn de motor van de IKEA Groep en de onderneming streeft ernaar om lange-termijnrelaties opbouwen met al zijn medewerkers. Zij zijn de sleutel tot het succes van de IKEA Groep. Met de lancering van Tack! - het IKEA Groep Getrouwheidsprogramma -, zullen medewerkers van de IKEA Groep, na een kwalificatieperiode van vijf opeenvolgende financiële jaren van tewerkstelling een bijdrage ontvangen voor hun pensioenplan[i]. Het systeem is gestoeld op het principe van gelijkheid: iedereen ontvangt dezelfde bijdrage, ongeacht functie of loonniveau.

Tack! is Zweeds voor ‘dank je’ en de naam van het programma toont de waardering en dankbaarheid van de IKEA Groep voor de trouw en de bijdrage van de medewerkers aan haar succes. Het programma is geïnspireerd door de wens van Ingvar Kamprad om het succes van de IKEA Groep te delen met de medewerkers. ”Ieder van hen, ongeacht de functie die hij of zij heeft in de IKEA Groep, draagt bij en is belangrijk voor onze verdere groei”, zegt Peter Agnefjäll, CEO en voorzitter van de IKEA Groep.

De principes van Tack! zijn eerlijk en eenvoudig. Voltijdse medewerkers in een land krijgen hetzelfde bedrag, ongeacht de unit, functie of loonniveau. Deeltijdse medewerkers ontvangen een evenredig bedrag in verhouding tot het aantal gewerkte uren.

De som die de IKEA Groep aan Tack! besteedt, zal het eerste jaar eenmalig 100 miljoen euro bedragen. In de toekomst zal het bedrag telkens jaarlijks worden herbepaald. Een eerste vereiste voor fondsen voor het programma is dat de IKEA Groep het beoogde resultaat Groep behaalt. Volgens het huidige fiscaal jaar van IKEA (loopt van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014) betekent dit dat de eerste bijdragen zouden kunnen worden uitgekeerd in september 2014. De implementatie van Tack! zal nu starten in de IKEA Groep volgens de wetten en regelgeving van de respectievelijke landen.

De IKEA Groep lanceert Tack! - Het IKEA Groep Getrouwheidsprogramma –bovenop een bestaand bonusprogramma, dat verbonden is met het individuele loonniveau en dat jaarlijks zal worden uitgekeerd indien de gestelde doelstellingen worden gehaald. “Deze twee programma’s bevestigen IKEA als een geweldige plek om te werken, nu en in de toekomst”, zegt Peter Agnefjäll.

 

[i] Onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan door de Belgische pensioentoezichthouder

Contacteer ons
Annelies Nauwelaerts PR Manager IKEA Belgium
Annelies Nauwelaerts PR Manager IKEA Belgium
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. Sinds 2018 zijn de producten van IKEA België ook online beschikbaar op IKEA.be. In België telt IKEA meer dan 4420 medewerkers.