De IKEA LED-campagne voor duurzame verlichting in vluchtelingenkampen zamelt in haar eerste jaar 7,7 miljoen euro in voor UNHCR.

UNHCR bedankt de klanten en medewerkers van IKEA voor hun steun.

De LED-campagne voor duurzame verlichting in vluchtelingenkampen liep van 3 februari tot 29 maart 2014 in IKEA woonwarenhuizen wereldwijd. Voor elke LEDARE LED-lichtbron die tijdens de actie verkocht is, zal de IKEA Foundation 1 euro schenken aan het vluchtelingenagentschap van de VN (UNHCR). De IKEA-klanten in België kochten in totaal 202.991 LEDARE lampen, daarmee zamelde IKEA België € 202.991 in voor de actie. Met de ingezamelde 7,7 miljoen euro kan UNHCR duurzame verlichting en energie bieden aan meer dan 350.000 kinderen en gezinnen die in vluchtelingenkampen wonen in Ethiopië, Tsjaad, Bangladesh en Jordanië, in de vorm van straatverlichting en binnenlantaarns op zonne-energie en andere technologieën op basis van hernieuwbare energie, zoals energiezuinige kookvuren. Het ingezamelde geld zal ook gebruikt worden om het basisonderwijs te verbeteren.

Vandaag zijn er wereldwijd bijna 10,5 miljoen vluchtelingen, van wie zowat de helft kinderen. Sommige vluchtelingen hebben geen andere keuze dan te wonen in vluchtelingenkampen, waar het gebrek aan licht ’s avonds en ’s nachts een nefaste invloed kan hebben op de veiligheid. Simpele dingen als naar het toilet gaan, water halen of van elders naar hun onderdak terugkeren, kunnen moeilijk en zelfs gevaarlijk zijn, vooral voor meisjes en vrouwen. De verbeteringen die door de campagne gefinancierd zullen worden, zullen helpen om van elk vluchtelingenkamp een veiliger en geschikter onderkomen te maken voor vluchtelingenkinderen en hun gezinnen. Zo kunnen tot wel 300 vluchtelingen baat hebben bij één straatlamp op zonne-energie die het voor hen veiliger maakt om na zonsondergang buiten te gaan, en één lantaarn op zonne-energie biedt een gezin van vijf voldoende licht om samen te eten of om bijvoorbeeld huiswerk te maken na zonsondergang.

“Het gebrek aan toegang tot verlichting en energie heeft een aanzienlijke impact op de veiligheid en onderwijskwaliteit voor miljoenen vluchtelingen wereldwijd, vooral voor vrouwen en kinderen. Wij bedanken de klanten en werknemers van IKEA voor de betekenisvolle bijdrage die ze leveren in het brengen van licht en energie naar de meest kwetsbare mensen op aarde”, aldus Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN António Guterres.

De IKEA Foundation werkt sinds 2010 samen met UNHCR voor het verschaffen van onderdak, verzorging en onderwijs aan kinderen en gezinnen in vluchtelingenkampen en de omringende gemeenschappen. 

____________________________________________________________________

 

IKEA Foundation

De IKEA Foundation streeft ernaar de kansen voor kinderen en jongeren in ’s werelds armste gemeenschappen te verbeteren door financiële steun te geven aan totaalprogramma’s op lange termijn die een ingrijpende en blijvende verandering kunnen teweegbrengen. De Foundation werkt samen met sterke, strategisch gekozen partners voor het toepassen van innovatieve benaderingen om grootschalige resultaten te bereiken in vier kerngebieden in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, kwaliteitsonderwijs en een stabiel gezinsinkomen. De programma's die de IKEA Foundation momenteel financiert zullen tegen 2015 ten goede komen aan naar schatting 100 miljoen kinderen. Verneem hier meer over op www.ikeafoundation.org en www.facebook.com/IKEAfoundation

 

UNHCR

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, ook bekend als het VN-vluchtelingenagentschap, werd op 14 december 1950 opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het beschermt de rechten en staat in voor het welzijn van vluchtelingen. De afgelopen zes decennia heeft het agentschap tientallen miljoenen mensen geholpen hun leven weer op te bouwen. Daarnaast is het ook gemandateerd om mensen te helpen die gedwongen verhuisd zijn in eigen land en staatlozen. UNHCR staat in de frontlinie van de grootste humanitaire noodsituaties in de hele wereld: in Syrië, Mali, Afghanistan, Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo en op tal van andere plaatsen. Lees meer op www.unhcr.org

 

Contacteer ons
Annelies Nauwelaerts PR Manager, IKEA Belgium
Annelies Nauwelaerts PR Manager, IKEA Belgium
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. In België telt IKEA meer dan 4313 medewerkers.