Eerste IKEA Foundation studenten afgestudeerd aan de Asian University for Women

CHITTAGONG, Bangladesh – Eind mei is aan de Asian University for Women (AUW) een eerste lichting van 134 studenten afgestudeerd. 31 onder hen zijn “IKEA Foundation Scholars”: studenten die aan de AUW studeren met een beurs die volledig gefinancierd is door de IKEA Foundation.
 
De Asian University for Women is een universiteit in Bangladesh die veelbelovende jonge vrouwen van verschillende achtergronden en uit heel Zuid-, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten onderwijs van wereldniveau biedt. Via het beurzenprogramma aan de AUW wil IKEA de vorming van vrouwen tot innovatieve leiders steunen, zowel in het bedrijfsleven als in de gemeenschappen waarin ze werken en wonen.

De IKEA Foundation, partner van de Asian University for Women

Via het beurzenprogramma aan de AUW wil IKEA bekwame vrouwen vormen om hen en hun families meer kansen te geven. De IKEA Foundation biedt daarom beurzen van 12.000 USD per jaar, die het lesgeld, eten en logies en andere studiekosten dekken. Dankzij de steun van de IKEA Foundation kan AUW kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden dat niet alleen de vrouwen die er studeren sterker maakt, maar ook de mensen en gemeenschappen waarop zij via hun verwezenlijkingen na hun studies ongetwijfeld invloed zullen uitoefenen.

Kamal Ahmad, oprichter van AUW, vertelt: “Dankzij de steun van de IKEA Foundation kan de Asian University for Women buitengewone vrouwen vooruithelpen, ongeacht hun economische omstandigheden. Zo kunnen we ons richten op vrouwen die weinig kansen krijgen om hoger onderwijs te volgen.” Per Heggenes, CEO van de IKEA Foundation, zegt over het beurzenprogramma: “De IKEA Foundation reikt deze beurzen uit omdat we ervan overtuigd zijn dat vrouwen de middelen geven om hun eigen lot in handen te nemen een van de beste methodes is om betere kansen te creëren voor hen en hun families. Ik heb heel wat studenten, docenten en medewerkers van de AUW ontmoet en heb er alle vertrouwen in dat dit partnership van blijvende waarde zal blijken. Dat verheugt me.”


Net afgestudeerd en vol ambitie

De IKEA Foundation Scholars die in mei afstuderen zijn afkomstig uit Azië en het Midden-Oosten en hebben de afgelopen vier jaar niet alleen hard gestudeerd om hun diploma te halen, ze hebben ook leiderschapsvaardigheden aangeleerd waarmee ze hun lot in eigen handen kunnen nemen en kunnen helpen de armoedecyclus in hun thuisland te doorbreken. Vele kersverse afgestudeerden zullen daarna verder studeren in diverse vakgebieden, waaronder zaken, computerwetenschap, ontwikkelingsstudies, milieuwetenschap en stadsplanning. Anderen zijn van plan een eigen bedrijf of niet-gouvernementele organisatie op te starten of werk te zoeken. Maar wat alle IKEA Foundation Scholars gemeen hebben, is hun wil om hun gemeenschap te dienen. Lees hun getuigenissen op http://www.asian-university.org/aboutAUW/partnerOrg.htm#IKEAFoundation.

 

Over de IKEA Foundation

De IKEA Foundation streeft ernaar de kansen voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden te verbeteren door financiële steun te geven aan totaalprogramma’s op lange termijn die een ingrijpende en blijvende verandering kunnen teweegbrengen. De Foundation werkt samen met sterke, strategisch gekozen partners voor het toepassen van innovatieve benaderingen om grootschalige resultaten te bereiken in vier kerngebieden in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, kwaliteitsonderwijs en een stabiel gezinsinkomen. De programma's die de IKEA Foundation momenteel financiert komen ten goede aan naar schatting 100 miljoen kinderen. Verneem hier meer over op  www.ikeafoundation.org.

Contacteer ons
Annelies Nauwelaerts IKEA Belgium
Omar Shareef Asian University for Women
Annelies Nauwelaerts IKEA Belgium
Omar Shareef Asian University for Women
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. In België telt IKEA meer dan 4313 medewerkers.