IKEA actie ‘Een beter leven voor vluchtelingen’ zamelt 30,8 miljoen euro in voor hernieuwbare energie voor vluchtelingengezinnen

IKEA actie ‘Een beter leven voor vluchtelingen’ zamelt 30,8 miljoen euro in voor hernieuwbare energie voor vluchtelingengezinnen

Wereldwijd werd via de IKEA actie 30,8 miljoen euro ingezameld voor UNHCR, het VN-vluchtelingenagentschap. Dat geld wordt ingezet om licht en hernieuwbare energie te brengen naar vluchtelingengezinnen in kampen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Het geld werd ingezameld met de verkoop van ledlampen tussen februari 2014 en december 2015. Dankzij IKEA klanten en medewerkers in meer dan 300 woonwarenhuizen in 40 landen was de actie een overweldigend succes. De IKEA Foundation schonk één euro voor elk ledartikel dat tijdens de actieperiodes verkocht werd in IKEA woonwarenhuizen en online.

De actie ‘Een beter leven voor vluchtelingen’ liep gedurende drie periodes, de recentste was van 29 november tot 19 december 2015. In deze laatste periode werd 12,4 miljoen euro ingezameld, waarmee UNHCR licht en energie kan geven aan honderdduizenden vluchtelingen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Dankzij het ingezamelde geld zullen ook duizenden kinderen naar school kunnen gaan.

De beschikbaarheid van licht en energie uit hernieuwbare bronnen zal vluchtelingenkampen ook veiliger en meer bewoonbaar maken voor de vele gezinnen die er wonen. Hoewel gewapende conflicten en vervolging de voornaamste oorzaken zijn van vluchtelingenstromen, maakt UNHCR zich ook zorgen over het toenemende aantal mensen dat op de vlucht is als gevolg van de klimaatverandering en aanverwante problemen.

UNHCR stemt zijn oplossingen af op de plaatselijke omstandigheden. Een voorbeeld is het zonnepanelenpark in het Azraq vluchtelingenkamp in Jordanië. Dat park werd gebouwd met geld van de IKEA actie en zal op termijn de energiebehoeften van 60.000 vluchtelingen dekken. Het zal ook de CO2-uitstoot verminderen met 3.500 ton per jaar, die anders gegenereerd zou worden door het verbruik van fossiele brandstoffen. 
Enkele voorbeelden van de positieve impact van de actie op het leven van vluchtelingen:

  • Voor meer dan 280.000 vluchtelingen en leden van de gemeenschappen die hen opvangen in Ethiopië en Jordanië is het leven ’s avonds en ’s nachts nu veiliger, dankzij de 56.000 zonnelantaarns die uitgedeeld werden en de installatie van 720 straatlantaarns op zonne-energie.
  • Voor een betere afvalverwerking zijn er in Bangladesh 22 biogasinstallaties gebouwd. Zo worden menselijke uitwerpselen omgezet in groene brandstof waarmee meer dan 200 vluchtelingengezinnen kunnen koken.
  • Meer dan 37.000 vluchtelingenkinderen kunnen nu naar de basisschool en 740 nieuwe leraren kregen een opleiding in Bangladesh, Tsjaad en Ethiopië.

Het aantal mensen op de vlucht voor conflicten en geweld bereikt een niveau dat we niet meer zagen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De steun die we krijgen van de IKEA Foundation in de bewustmaking en het stimuleren van betrokkenheid bij de mensen is nu meer dan ooit van onschatbare waarde. Wij waarderen de inzet van de honderdduizenden IKEA medewerkers en klanten die deelgenomen hebben aan de actie enorm”, zegt de Adjunct-Hoog Commissaris voor de Vluchtelingen Kelly T. Clements.

Per Heggenes, Chief Executive Officer van de IKEA Foundation, zegt dat de actie ‘Een beter leven voor vluchtelingen’ “een groot succes was, waardoor we miljoenen euro’s kunnen schenken om enkele van de meest kwetsbare mensen op onze planeet te helpen. En dat allemaal dankzij onze hardwerkende IKEA medewerkers en trouwe klanten.” Hij vertelt dat hij “er bijzonder trots op is dat de IKEA Foundation UNHCR kon helpen broodnodige duurzame energie en onderwijs te bieden aan duizenden vluchtelingenkinderen en hun gezinnen, om zo hun leven wat aangenamer te maken.”

 

 

Over UNHCR

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties werd op 14 december 1950 opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het agentschap heeft als taak internationale actie te leiden en te coördineren om vluchtelingen te beschermen en vluchtelingenkwesties wereldwijd op te lossen. UNHCR heeft als hoofddoel de rechten van vluchtelingen te beschermen en in te staan voor hun welzijn. Het streeft ernaar iedereen de mogelijkheid te geven het recht op asiel uit te oefenen en een veilig onderkomen te vinden, met de mogelijkheid vrijwillig naar huis te keren, zich op de nieuwe plek te integreren of zich in een derde land te vestigen. Daarnaast is het ook gemandateerd om staatlozen te helpen, en mensen die in eigen land ontheemd zijn. De afgelopen zes decennia heeft het agentschap tientallen miljoenen mensen geholpen hun leven weer op te bouwen. Vandaag helpen 9.700 medewerkers in ca. 120 landen meer dan 50 miljoen mensen. Verneem hier meer over op www.unhcr.org en www.facebook.com/UNHCR

Over de IKEA Foundation

De IKEA Foundation (Stichting IKEA Foundation) is de filantropische arm van de INGKA Foundation, de eigenaar van de IKEA Groep (bedrijvengroep). De IKEA Foundation streeft ernaar de kansen voor kinderen en jongeren in een aantal van ’s werelds armste gemeenschappen te verbeteren door financiële steun te geven aan totaalprogramma’s op lange termijn die een ingrijpende en blijvende verandering kunnen teweegbrengen. De IKEA Foundation werkt samen met sterke, strategisch gekozen partners voor het toepassen van innoverende benaderingen om grootschalige resultaten te bereiken in vier kerngebieden in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, kwaliteitsonderwijs en een stabiel gezinsinkomen. Verneem hier meer over op www.ikeafoundation.org en www.facebook.com/IKEAfoundation

Contacteer ons
Ingrid Vertongen IKEA België
Leo Dobbs Senior Communications Officer, UNHCR
Radu Dumitraşcu Communications and Media Relations Manager, IKEA Foundation
Vanessa Saenen External Relations Officer, UNHCR België
Ingrid Vertongen IKEA België
Leo Dobbs Senior Communications Officer, UNHCR
Radu Dumitraşcu Communications and Media Relations Manager, IKEA Foundation
Vanessa Saenen External Relations Officer, UNHCR België
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Mons. Sinds 2018 zijn de producten van IKEA België ook online beschikbaar op IKEA.be. In België telt IKEA meer dan 4.480 medewerkers.