IKEA bedankt zijn medewerkers

Iedereen is gelijk voor extra pensioenfonds

Donderdag 4 december 2014 — De IKEA Groep stort dit jaar een wereldwijde bijdrage van 100 miljoen euro in het loyaliteitsprogramma ‘Tack!’ ten bate van de pensioenplannen van de medewerkers. Dat bedrag komt bovenop de 100 miljoen euro die de IKEA Groep bij de start een jaar geleden in het fonds stortte. Het Tack!-programma maakt geen onderscheid tussen functies, eenheden of salarisschalen. Elke medewerker kan rekenen op dezelfde extra, voor iemand die voltijds werkt bij IKEA België is dat dit jaar 2.317 euro.

Het loyaliteitsprogramma Tack! van de IKEA Groep is geïnspireerd door de wens van Ingvar Kamprad om het succes van de IKEA Groep te delen met de medewerkers. Tack is het Zweedse woord voor ‘dankjewel’, en met dit programma willen we dan ook onze waardering en dankbaarheid tonen voor de loyaliteit van onze medewerkers en de bijdrage die zij leveren aan het succes van IKEA. Welke functie je ook hebt binnen IKEA, iedereen is belangrijk voor onze voortdurende groei”, aldus Olivier Baraille, countrymanager IKEA Belgium.

Alle in aanmerking komende medewerkers in België krijgen hetzelfde bedrag naar rato van het aantal uren dat ze werken, ongeacht in welke eenheid, functie of salarisschaal ze zitten. Olivier Baraille: “We vieren nu de eerste jaarlijkse dotatie aan onze medewerkers. Het gaat om een bedrag van 2.317 euro op fulltimebasis voor elke medewerker in België die in aanmerking komt. Een mooi bedrag!” 

Het totale fonds wordt onder alle landen binnen de IKEA Groep verdeeld naar rato van het totaal aan salarissen en lonen in elk land. Voor elk volledig boekjaar in dienst wordt voor elke individuele medewerker een bedrag opzijgezet. Na vijf opeenvolgende boekjaren in dienst is de medewerker gerechtigd deze dotaties te ontvangen als een bijdrage aan zijn/haar pensioenplan.

Het Tack! programma, de One IKEA prestatiebonus – waarvoor ook alle medewerkers van de IKEA Groep in aanmerking komen – en het basissalaris vormen samen een sterk arbeidsvoorwaardenpakket. Olivier Baraille: “Wij geloven dat we met deze twee programma's de IKEA Groep nog steviger positioneren als een fijne plek om te werken, nu én in de toekomst.”

Annelies Nauwelaerts PR Manager at IKEA België