IKEA België stoomt vluchtelingen klaar voor de arbeidsmarkt

Gent. Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag, een belangrijke dag ook voor IKEA België om diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer nog meer te stimuleren en vluchtelingen te ondersteunen in deze uitdagende context. Concreet rolt IKEA België hiervoor een inclusief opleidingstraject uit genaamd ‘Werken & Samen Groeien’.  IKEA België heeft de ambitie om minstens 80 vluchtelingen in haar verschillende winkels en diensten klaar te stomen voor de Belgische arbeidsmarkt. Het ‘Werken & Samen Groeien’-programma wordt over een tijdspanne van drie jaar uitgerold en biedt vluchtelingen de kans om de arbeidsmarkt te betreden, waardevolle werkervaring op te doen en praktische vaardigheden voor de arbeidsmarkt aan te leren. Bovendien wil IKEA België een positieve bijdrage leveren aan de manier waarop medewerkers en klanten vluchtelingen bezien door hen een kans te geven constructief in interactie met elkaar te gaan. 

Met het opleidingstraject “Werken & Samen Groeien” wil IKEA België vluchtelingen in een positief daglicht plaatsen. Enerzijds door vluchtelingen de mogelijkheid te bieden om een eerste werkervaring op te doen en opleidingen te volgen bij IKEA. “Bij IKEA weten we individuele verschillen naar waarde te schatten en zijn we ervan overtuigd dat iedereen talent heeft”, zegt Veerle Vandervondelen, die het project voor IKEA België leidt. "We kijken altijd verder dan diploma’s en werkervaringen op iemands CV bij het rekruteren en schatten mensen naar waarde door ook rekening te houden met talenten. We geloven bovendien dat als we de diversiteit van onze lokale gemeenschappen kunnen weerspiegelen doorheen onze organisatie, we de noden van onze klanten beter kunnen bepalen en beantwoorden.” Anderzijds krijgen medewerkers bij IKEA België de kans om zich als vrijwilliger op te stellen om de vluchtelingen mee te begeleiden en samen te groeien in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. 

Het programma maakt deel uit van een wereldwijd initiatief van IKEA, waarbij meer dan 2500 vluchtelingen in meer dan 300 vestigingen van Ingka Group een eerste werkervaring zullen opdoen. IKEA België werkt hiervoor samen met lokale partners (onderaan opgelijst) die gespecialiseerd zijn in het opleiden van werkzoekenden en in het ondersteunen van vluchtelingen in België. In totaal zullen er over een periode van drie jaar minstens 80 vluchtelingen tewerkgesteld en opgeleid worden in verschillende vestigingen van IKEA België. Een eerste pilootproject van januari tot april 2021 in Gent en Bergen met vijf vluchtelingen zorgde voor de basis van een holistisch programma met voldoende ondersteuning voor de vluchtelingen en betrokken medewerkers.  

Sinds 1 juni verwelkomen Zaventem (4), Gent (5), Hasselt (4), Bergen (9), en Anderlecht (5) in het totaal 27 vluchtelingen dagelijks in hun teams. In een volgende fase die in 2021 en 2022 uitgerold zal worden, zullen ook de andere Belgische winkels en diensten vluchtelingen ontvangen. Gedurende vier maanden worden de vluchtelingen door medewerkers van IKEA  begeleid die een ondersteunende rol opnemen als coach of buddy. Het programma brengt de vluchtelingen zowel zachte als technische vaardigheden bij om hen klaar te stomen voor de Belgische arbeidsmarkt en hun kansen op een duurzame job te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het geven en ontvangen van feedback, het opstellen van een CV, het voorbereiden van een sollicitatiegesprek en nog veel meer.   

IKEA België sloeg de handen in elkaar met verschillende partnerorganisaties over het hele land om van het project een succes te maken. De externe partners, die per winkel aangepast zijn om zo doeltreffend en kwalitatief mogelijk met vluchtelingen in contact te komen, ondersteunen IKEA België bij de preselectie en rekrutering van de kandidaten. Daarnaast staat I-Diverso IKEA België bij voor vormingen over interculturele communicatie, externe coaching en persoonlijke begeleiding van de vluchtelingen. 

Recent nog, in 2020, doneerde IKEA België tijdens de eerste piek van de COVID-19crisis meer dan 7.000 producten van IKEA om opvang voor vluchtelingen te kunnen voorzien. Maar IKEA heeft reeds een langere geschiedenis in het ondersteunen van vluchtelingen in nood. IKEA brengt regelmatig collecties (bv. LOKALT) uit in samenwerking met vluchtelingen om een beter inkomen te garanderen voor deze doelgroep. Daarenboven doneert IKEA Foundation sinds jarenlang aan organisaties die vluchtelingen lokaal ondersteunen, waaronder recentelijk 30 miljoen euro voor een stedelijk vluchtelingenprogramma in Kenia en Oeganda. Het programma “Werken & Samen Groeien” is een volgende stap in de holistische steun van IKEA aan deze kwetsbare doelgroep en weerspiegelt de ambitie van IKEA om vluchtelingen te ondersteunen om hun economisch potentieel waar te maken en zo samen bij te dragen aan een betere samenleving. De privésector kan hierin een belangrijke rol spelen en het is de ambitie van IKEA om het juiste voorbeeld te tonen om ook anderen te inspireren. 

 

Over de partnerorganisaties 

In België  

  • I-Diverso: is een samenwerkingsverband van WEB vzw en Groep INTRO vzw. Deze organisaties richten zich al meer dan 25 jaar op de begeleiding van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. In verschillende stappen ondersteunen en begeleiden zij deze mensen naar een job met duurzaam perspectief, en ondersteunen zij bedrijven bij de (verdere) uitbouw van een inclusief en ontwikkelingsgericht HR-beleid. I-Diverso werkt met IKEA België samen in het kader van het ‘Werken & Samen Groeien’ programma en biedt vormingen over interculturele communicatie alsook begeleiding van de vluchtelingen als externe coach. Contact: Patrick Wauters, PatrickW@i-diverso.be  

Per regio : 

  • Convivial:  Convivial komt op voor de vestiging en integratie van vluchtelingen en nieuwkomers in Brussel. Met haar actie wil Convivial bijdragen tot de ontwikkeling van een multiculturele samenleving die de mensenrechten versterkt en beschermt, gelijke kansen bevordert en de sociale, culturele, professionele en burgerparticipatie van iedereen stimuleert, waardoor diversiteit actief tot een rijkdom wordt omgezet. Convivial steunt IKEA Mons en Anderlecht bij de aanwerving van vluchtelingen voor het programma "Working and Growing Together". Contact: Abdelali Hammout, abdelali.hammout@convivial.be 

  • CPAS Mons: CPAS Mons verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. CPAS Mons ondersteunt IKEA Bergen bij het rekruteren van vluchtelingen voor het programma ‘Werken & Samen Groeien’. Contact: Marie Meunier  

  • IGO: IGO is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging, actief in het arrondissement Leuven. Met haar 250 medewerkers zet IGO zich dagelijks in om duurzame, maatschappelijk relevante en kwaliteitsvolle diensten te ontwikkelen en te verlenen aan lokale besturen en hun inwoners. IGO  ondersteunt IKEA Zaventem bij het rekruteren van vluchtelingen voor het programma ‘Werken & Samen Groeien’. Contact: Toon Vandersteene, Toon.Vandersteene@igo.be  

  • Het Jobhuis Anderlecht: Het Jobhuis Anderlecht is een samenwerking op gemeenteniveau tussen Actiris, de dienst socioprofessionele inschakeling van het OCMW, het PWA en Werkwinkel Zuid van Tracé Brussel, dat als doel heeft om werkzoekenden aan een job, werkervaring of opleiding te helpen . Het Jobhuis Anderlecht ondersteunt IKEA Anderlecht bij het rekruteren van vluchtelingen voor het programma ‘Werken & Samen Groeien’. Contact: Contact : Valérie Marques, vmarques@anderlecht.brussels 

  • OCMW Gent: OCWM Gent verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. OCMW Gent ondersteunt IKEA Gent bij het rekruteren van vluchtelingen voor het programma ‘‘Werken & Samen Groeien’. Contact: Sabrina Coppens, Sabrina.Coppens@ocmw.gent 

  • OCMW Hasselt: OCMW Hasselt verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger’. OCMW Hasselt ondersteunt IKEA Hasselt bij het rekruteren van vluchtelingen voor het programma ‘‘Werken & Samen Groeien’. Contact: Charlène Borghs Charlene.Borghs@hasselt.be 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Mons. Sinds 2018 zijn de producten van IKEA België ook online beschikbaar op IKEA.be. In België telt IKEA meer dan 4.480 medewerkers.