IKEA Belgium zet oproep World Day Against Child Labour kracht bij

“Kinderrechten: ook een zaak van ondernemers”

De ‘World Day Against Child Labour’ focust vandaag op onderwijs als dé belangrijkste hefboom om kinderarbeid uit de wereld te helpen. Als lid van de Childrens Rights and Business Principles Commissie ondersteunt IKEA de oproep van de VN tot gratis, verplicht en kwalitatief onderwijs voor kinderen, waar ook ter wereld.  Want de tijd dringt. VN-cijfers wijzen uit dat wereldwijd zo’n 168 miljoen jongens en meisjes te maken krijgen met kinderarbeid. Oorzaken zijn armoede, werkloosheid bij ouders, gebrek aan sociale bescherming en vooral… tekort aan onderwijs.

 

Waarom vragen wij als bedrijf aandacht voor deze problematiek? Het antwoord is eenvoudig en complex tegelijkertijd: respect voor kinderrechten is niet alleen een morele plicht. Overal waar kinderrechten met de voeten worden getreden, blijven sociale vooruitgang en groei uit. IKEA Belgium neemt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan kinderwelzijn, verdedigen van kinderrechten en inspireren van het beleid op dat vlak. Want elk bedrijf heeft op één of andere manier, direct of indirect, impact op het leven van kinderen. Diverse aspecten van onze bedrijvigheid (productie, diensten, marketing, supply chain, personeelsbeleid…) beïnvloeden hun opvoeding, algemene ontwikkeling, gezondheid en veiligheid. Die impact inschatten is een moeilijke oefening, en vraagt expertise en ervaring. Daarom engageren wij ons vandaag binnen de Belgische Commissie voor Childrens Rights and Business Principles, een Europees pioniersproject in samenwerking met de VN. Samen met de hieronder vermelde partners en met andere bedrijven gaan we de volgende maanden en jaren ijveren voor kinderrechten. Door te sensibiliseren, tools aan te reiken en vooral door te beginnen bij onszelf.

Een voorbeeld van hoe wij zelf vandaag al bewuste keuzes maken binnen ons bedrijf is het IKEA Fonds voor Kinderen en Opvoeding.  Uit tal van onderzoeken blijkt dat kwaliteitsvolle opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar essentieel is voor een goede start in het leven. Het scherpt de cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden en speelt een belangrijke rol in het bewustwordings- en socialisatieproces.  Kinderen uit kwetsbare gezinnen blijven echter in de kou staan. Daarom biedt het fonds financiële ondersteuning aan projecten voor de opvang van kinderen van gezinnen uit de sociale huisvesting.

Op www.childrenandbusiness.be vindt u alvast meer info over de Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven voor België. 

Contacteer ons
Steven De Smet Communication Manager, IKEA Belgium
Steven De Smet Communication Manager, IKEA Belgium
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. Sinds 2018 zijn de producten van IKEA België ook online beschikbaar op IKEA.be. In België telt IKEA meer dan 4500 medewerkers.