IKEA en IKEA Foundation roepen op om te spelen voor een beter leven

Uit het nieuwe Play report van IKEA, dat vandaag wordt gepubliceerd, blijkt dat mensen uit de hele wereld vinden dat spelen ondergewaardeerd is in de huidige samenleving. Met het initiatief “Let’s Play for Change” willen IKEA en IKEA Foundation iedereen ertoe aanzetten om meer te spelen voor een beter dagelijks leven.

De publicatie van het IKEA Play report valt samen met de jaarlijkse steun van het woonwarenhuis aan een goed doel, dat het recht op spelen ondersteunt. IKEA Foundation beseft dat veel kinderen over de hele wereld weinig of geen plaats hebben om veilig te spelen en zich te ontwikkelen. Met een schenking van 45 miljoen euro aan Handicap International, Save the Children, Special Olympics, Room to Read, UNICEF en War Child, wil IKEA Foundation kwetsbare kinderen wereldwijd helpen om veilig te spelen om zich zo ten volle te ontwikkelen. 

“Ieder kind heeft het recht om te spelen. Spelen komt de hersenontwikkeling en het emotioneel welzijn van een jong kind ten goede”, stelt Per Heggenes, CEO van IKEA Foundation. “Helaas zijn er maar al te veel plaatsen in de wereld waar afschuwelijke omstandigheden kinderen beletten om gewoon kind te zijn. Met het initiatief ”Let’s Play for Change” willen we deze uitdagingen in een aantal kwetsbare gemeenschappen aanpakken door een wereldwijde beweging rond spelen in gang te zetten.”

Voor en door kinderen 

Om het belang van spelen in ons dagelijks leven te benadrukken, organiseert IKEA België gedurende twee maanden speelactiviteiten in haar woonwarenhuizen. Van 26 oktober tot 24 december kunnen kinderen en ouders interactieve spellen komen ontdekken in de Belgische showrooms. Wie wil bijdragen, kan ook knuffels kopen van de SAGOSKATT 2017 collectie – ontworpen door en voor kinderen – waarvan de opbrengst integraal naar projecten van kinderopvang gaat.

“Bij IKEA weten we hoe goed het zou zijn mocht iedereen (kinderen én volwassenen) wat meer ‘ja’ zeggen tegen spelen. Spelen stimuleert onze ontwikkeling, maakt ons creatiever, leert ons samenwerken en wekt onze nieuwsgierigheid”, stelt Caroline Gastaud, Sustainability Manager bij IKEA België. “Het onderzoek heeft ons gesterkt in onze overtuiging dat spelen van essentieel belang is. Door speelmomenten in onze woonwarenhuizen te creëren proberen we alvast een stap in de goede richting te zetten en een speelser dagelijks leven mogelijk te maken.”

Oproep: Fonds voor Kinderen en Opvoeding

IKEA België investeert ook in het recht van kinderen om in een veilige omgeving te kunnen opgroeien en spelen. Zo biedt een verblijf of bezoek aan een opvang- of ontmoetingsplaats vanaf de vroegste kindertijd kinderen de kans om een goede start te nemen in het leven. De meest kwetsbare gezinnen maken minder vaak gebruik van opvangmogelijkheden door verschillende drempels: geografisch, financieel, sociaal, cultureel, taalkundig… Om zoveel mogelijk kinderen toegang te geven tot kwaliteitsvolle opvang wil IKEA met het Fonds voor Kinderen en Opvoeding, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, initiatieven ondersteunen die opvoeding-, ontmoetings- of ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan erg jonge kinderen uit sociale woonwijken.

De steun van IKEA wordt voornamelijk gebruikt voor de inrichting, de opstart of de betere toegankelijkheid van opvang- en ontmoetingsplaatsen en voor meer bezoeken door gezinnen die leven in sociale woningen. Daarom lanceert IKEA een oproep aan organisaties en verenigingen die zich bezighouden met jonge kinderen, armoedebestrijding, huisvesting of sociale cohesie om een kandidaatsdossier voor hun project in te dienen. Dat is mogelijk voor zowel nieuwe als bestaande initiatieven tot 29 januari 2018. In maart worden enkele projecten uitgekozen, die samen kunnen rekenen op een totaalbudget van 90.000 euro (meer informatie via deze link).

Bevindingen uit het IKEA Play report 2017

In de loop van de jaren heeft IKEA een uitgebreide kennis verworven over de rol van spelen. In 2009 werden er 10.000 interviews afgenomen bij ouders en kinderen in 25 landen over de ontwikkeling en het speelgedrag van kinderen. In 2014 werden bijna 30.000 ouders en kinderen in 12 landen over dezelfde onderwerpen bevraagd, maar werd ook de kijk van tieners op het gezinsleven onderzocht.

Ook in 2017 zet IKEA de studie over de wereld van het spel voort met een onderzoek rond het belang van spelen voor kinderen én volwassenen . Het IKEA Play report 2017 is bedoeld om te begrijpen welke rol spelen heeft, of zou kunnen hebben, bij het mogelijk maken van een beter dagelijks leven voor volwassenen en kinderen. Het tracht het belang van het spelen in diverse contexten (thuis, onderweg en op het werk) en met uiteenlopende mensen (met je gezin, vrienden, collega's…) in kaart te brengen.

Voor een kwalitatieve studie bij meer dan 300 personen in China, Duitsland en de VS maakte het IKEA Play report 2017 gebruik van een combinatie van bezoeken, (online) enquêtes en workshops om te polsen naar de houdingen, overtuigingen en gedragingen van mensen tijdens het spelen.

Het onderzoek, dat een uiteenlopende groep van mensen van 2 tot 90 jaar omvatte, identificeerde vijf universele redenen waarom mensen spelen en welke mentale en emotionele voordelen het met zich meebrengt. Het bracht ook de belangrijkste obstakels aan het licht die ons beletten om te spelen, zoals de foutieve opvatting dat spelen een activiteit (voor kinderen) is terwijl het in feite een houding is die plezier in het dagelijkse leven brengt, of de gedachte dat het sociaal onaanvaardbaar is om een speelse houding aan te nemen.

Uit de houdingen en de verhalen van consumenten rond spelen, kwamen enkele interessante speeltrends naar voren, zoals:

  • Terug naar retro: De technologische vooruitgang brengt verzet met zich mee. Mensen grijpen bijvoorbeeld terug naar nostalgische spelletjes uit hun kindertijd. Van oude bordspellen tot de Game Boy, spelen gaataltijd gepaard met het verlangen om het simpel te houden.
  • Multisensoriële spellen: De opkomst van activiteiten die meerdere zintuigen tegelijk activeren.
  • Vervagende grenzen: Naarmate onze levens sneller verlopen, zal het spel stilaan doordringen in alle aspecten van het dagelijks leven. Van de werkplek tot de gymzaal, overal zullen mensen het spel introduceren, ook in ‘niet-speelse’ omgevingen.

Meer informatie over de partners van het initiatief is te vinden op: https://www.ikeafoundation.org/campaigns/lets-play/

Over de IKEA Foundation

De IKEA Foundation (Stichting IKEA Foundation) is de filantropische arm van de INGKA Foundation, de eigenaar van de IKEA Groep (bedrijvengroep). De IKEA Foundation streeft ernaar de kansen voor kinderen en jongeren in een aantal van ’s werelds armste gemeenschappen te verbeteren door financiële steun te geven aan langlopende totaalprogramma’s die een ingrijpende en blijvende verandering kunnen teweegbrengen. De IKEA Foundation werkt samen met sterke, strategisch gekozen partners voor het toepassen van innoverende benaderingen om grootschalige resultaten te bereiken in vier kerngebieden in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, kwaliteitsonderwijs en een stabiel gezinsinkomen. Tegelijk krijgen de gemeenschappen hulp in het bestrijden van en leven met klimaatverandering.

Verneem hier meer over op http://www.ikeafoundation.org en www.facebook.com/IKEAfoundation

IKEA-PLAY-REPORT-2017.pdf

PDF - 21 Mb

Video Let's Play for Change

M4V - 255 Mb

IKEA Belgium Press Office

(Enkel voor pers)

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Mons. Sinds 2018 zijn de producten van IKEA België ook online beschikbaar op IKEA.be. In België telt IKEA meer dan 4.480 medewerkers.