IKEA Group en IKEA Foundation investeren samen 1 miljard euro voor een beter klimaat

IKEA Group en IKEA Foundation nemen daadkrachtige stappen om klimaatsverandering tegen te gaan en investeren samen 1 miljard euro. Daarbij trekt IKEA Group 600 miljoen euro uit voor duurzame energiewinning en doneert IKEA Foundation 400 miljoen euro aan ontwikkelingshulp als gevolg van klimaatsverandering. Het Zweedse woonwarenhuis wil hiermee de transitie naar een koolstofarme economie versnellen. Tegelijkertijd met deze aankondiging werken de lidstaten van de Verenigde Naties aan een wereldwijd klimaatverdrag, dat in december van dit jaar wordt behandeld tijdens de Conference of Parties (COP21) in Parijs.

Sinds 2009 heeft IKEA Group 1,5 miljard euro geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. Vandaag komt daar 600 miljoen euro bij. IKEA is op weg om energieneutraal te worden en evenveel groene energie op te wekken als te verbruiken in haar vestigingen wereldwijd. Het woonwarenhuis heeft al 314 windmolens en 700.000 zonnepanelen op de daken van de eigen gebouwen geïnstalleerd. Het grootste gedeelte van deze nieuwe investering (500 miljoen euro) gebruikt IKEA voor windenergie. De komende jaren wordt de overige 100 miljoen geïnvesteerd in zonne-energie. Het doel is om in 2020 volledig energieneutraal te werken.

Klimaatverandering is een wereldprobleem dat schreeuwt om daadkrachtige acties. Wij willen onze organisatie klaar maken voor de toekomst en daarbij een positieve impact hebben op het klimaat. Dit houdt in dat we 100 procent gaan voor duurzame energie, door te investeren in wind- en zonne-energie. Ook helpen we mensen met energiebesparing door steeds meer mogelijkheden en slimme productoplossingen te bieden voor een beter en duurzamer dagelijks leven thuis. Bijvoorbeeld door enkel nog ledverlichting te verkopen”, aldus Peter Agnefjäll, CEO IKEA Group.

Omgaan met klimaatsverandering

IKEA Foundation zet zich al jarenlang in voor projecten die kinderen en hun families in de armste landen ter wereld een kans geven. Vandaag maakte de stichting bekend dat er in de komende vijf jaar maar liefst 400 miljoen euro vrij komt voor ontwikkelingshulp aan families die worden bedreigd door klimaatsverandering.

Vorig jaar doneerde IKEA Foundation al 104 miljoen euro aan meer dan 40 partners die projecten voor kinderen runnen in 46 landen. Sinds 2009 hebben de projecten die steun ontvingen van IKEA Foundation wereldwijd hulp geboden aan meer dan 178 miljoen kinderen. De nieuwe donatie helpt de armste samenlevingen om te gaan met de gevolgen van klimaatsverandering. Tevens wordt het geld gebruikt om huizen, scholen en bedrijven te voorzien van technieken voor duurzame energiewinning.

We werken aan een wereld waarin kinderen die opgroeien in armoede meer kansen krijgen en een goede toekomst voor zichzelf en hun families kunnen creëren. Om dit te bereiken, moeten we hen helpen omgaan met de gevolgen van klimaatsverandering”, vertelt Per Heggenes, CEO IKEA Foundation.

 

 

Over IKEA Group
Onze visie is om een beter dagelijks leven te creëren voor zoveel mogelijk mensen. We bieden goed ontworpen, functionele en betaalbare woninginrichtingsproducten van hoge kwaliteit aan, die met zorg voor mens en milieu geproduceerd worden. De IKEA Group heeft 315 woonwarenhuizen in 27 landen. Daarnaast zijn er meer dan 40 woonwarenhuizen die door franchisenemers uitgevoerd worden buiten de IKEA Group. De IKEA Group had in FY14 716 miljoen bezoekers in de vestigingen en 1,5 miljard mensen bezochten IKEA.com. Voor meer informatie kijk op www.IKEA.be.

Over IKEA Foundation
De IKEA Foundation richt zich op het verbeteren van mogelijkheden voor kinderen en jongeren in de armste gemeenschappen ter wereld door de financiering van holistische, langjarige programma’s die substantiële en blijvende verandering kunnen creëren. De IKEA Foundation werkt samen met vooraanstaande strategische partners die een innovatieve benadering toepassen om grootschalige resultaten te bereiken op vier fundamentele gebieden in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, goed onderwijs en een duurzaam gezinsinkomen. Gefinancierde programma’s komen in 2015 ongeveer 100 miljoen kinderen ten goede. Voor meer informatie: www.IKEAfoundation.org of www.facebook.com/IKEAfoundation.

Contacteer ons
Annelies Nauwelaerts PR Manager, IKEA Belgium
Chris Williams Communications Manager, IKEA Foundation
Annelies Nauwelaerts PR Manager, IKEA Belgium
Chris Williams Communications Manager, IKEA Foundation
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. Sinds 2018 zijn de producten van IKEA België ook online beschikbaar op IKEA.be. In België telt IKEA meer dan 4420 medewerkers.