IKEA neemt nieuwe engagementen voor een duurzamere toekomst

Vandaag, tijdens de Democratic Design Days* in Älmhult, kondigde IKEA haar nieuwe engagementen aan om mensen te inspireren en te helpen een duurzaam leven te leiden thuis. IKEA wil het makkelijk maken om de ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan een wereld zonder afval.

“Onze ambitie is om een positieve impact te hebben op mens en planeet  tegen 2030, terwijl we IKEA nog steeds doen groeien. Dankzij onze omvang en reikwijdte hebben we de kans om meer dan een miljard mensen te inspireren en om het mogelijk te maken dat zij een beter leven kunnen  leiden, binnen de limieten van onze planeet”, zegt Torbjörn Lööf, CEO van de Inter IKEA Group.

Onze engagementen voor 2030 omvatten:

 • Alle IKEA producten ontwerpen op basis van de nieuwe circulaire principes, met als doel enkel hernieuwbare en gerecycleerde materialen te gebruiken.
 • Diensten aanbieden die het de klant makkelijker maken om producten naar huis te brengen, er zorg voor te dragen en ze een nieuw leven te geven.
 • Alle plastic wegwerpproducten bannen uit het wereldwijde IKEA assortiment en uit de IKEA restaurants voor klanten en medewerkers tegen 1 januari 2020. Zo zullen plastic rietjes, borden, bekers, diepvries- en vuilniszakken volledig verdwijnen. Tegen 2030 zullen alle IKEA producten en verpakkingsmaterialen bovendien bestaan uit hernieuwbare, gerecycleerde materialen.
 • Meer plantaardige keuzes aanbieden in het IKEA Food assortiment, zoals de vegetarische hotdog, die wereldwijd in augustus 2018 geïntroduceerd wordt.
 • Klimaatpositief** worden en de totale ecologische voetafdruk van IKEA verlagen met gemiddeld 70% per product.
 • Emissievrije levering aan huis tegen 2025***.
 • Het aanbod betaalbare zonne-energieoplossingen uitbreiden naar 29 IKEA markten tegen 2025.

Tijdens de Democratic Design Days stelt IKEA eveneens verschillende nieuwe oplossingen en innovaties voor die mensen helpen om aanzienlijk water te besparen en de lucht in hun woning te zuiveren alsook producten die gemaakt zijn van nieuwe, innovatieve en gerecycleerde materialen.

“Volledig omschakelen naar een circulair model betekent tegemoetkomen aan de veranderende levensstijl van mensen, de levensduur van producten en materialen verlengen en slimmer omgaan met grondstoffen. Om dat waar te maken, zullen we alle producten vanaf het prille begin zo ontwerpen dat ze kunnen worden hergebruikt, gerepareerd, herverkocht en gerecycleerd”, zegt Sustainability Manager Lena Pripp‑Kovac.

Om klimaatpositief te worden, zal IKEA de broeikasgassen met een grotere hoeveelheid verlagen dan de hoeveelheid die wordt uitgestoten doorheen de toeleveringsketen. Dat doen we door de ecologische voetafdruk van de producten en activiteiten in absolute termen drastisch te beperken, door koolstof uit de waardeketen op te vangen en op te slaan en door samen te werken met onze meubelleveranciers op fabrieksniveau (en dus niet enkel de productie voor IKEA). Daarnaast zal IKEA haar klanten helpen om energie te besparen en thuis zelf hernieuwbare energie op te wekken.

“Verandering is alleen mogelijk als we samenwerken met anderen en ondernemingszin aanmoedigen. We willen het voortouw nemen in de samenwerking met alle partijen, van leveranciers van ruwe grondstoffen tot onze klanten en partners”, zegt Torbjörn Lööf.

Eind 2018 zal IKEA België meer informatie delen over hoe de organisatie deze internationale duurzaamheidsstrategie concreet vertaalt naar Belgische initiatieven.

Meer weten?

De IKEA People & Planet Positive strategie zet de toon voor alle IKEA franchisenemers en omvat drie focusgebieden:

 • Gezond en duurzaam leven
 • Circulair en klimaatpositief
 • Rechtvaardigheid en gelijkheid

Lees het Duurzaamheidsverslag FY17 van de INTER IKEA Group voor meer informatie over onze realisaties tot op vandaag.

 

*Democratic Design Days is een jaarlijks event in Älmhult (Zweden) waar IKEA of Sweden alle nieuwe samenwerkingen met de internationale pers en influencers deelt en hen de mogelijkheid geeft om een blik te werpen achter de schermen van IKEA design en productontwikkeling.

**Klimaatpositief wil zeggen dat we de broeikasgassen met een grotere hoeveelheid verlagen dan de IKEA waardeketen uitstoot. Dat omvat ook:

 • Het klimaatakkoord van Parijs nakomen: de door de IKEA waardeketen uitgestoten broeikasgassen in absolute termen (overeenkomstig de wetenschappelijk bepaalde doelstellingen) zodanig verlagen dat we de wereldwijde temperatuurstijging beperken tot aanzienlijk minder dan 2°C en streven naar 1,5°C tegen het einde van deze eeuw
  Dit omvat deels ook de volgende ambities:
  • De voetafdruk van woonwarenhuizen en andere activiteiten in absolute termen verlagen met 80% tegen 2030 t.o.v. 2016, streven naar het verbruiken en aankopen van 100% hernieuwbare energie, tegelijkertijd onze energie‑efficiëntie verbeteren en tegen 2020 meer hernieuwbare energie opwekken dan we verbruiken. 
  • De door de IKEA waardeketen uitgestoten broeikasgassen tegen 2030 verlagen met minstens 15% in absolute termen, in vergelijking met 2016. Dat stemt overeen met een verlaging van de ecologische voetafdruk van 70% per IKEA product. Er werden nog hogere doelen vooropgesteld voor de verschillende voetafdrukken op basis van het aandeel, bv. hogere doelstellingen voor onze directe leveranciers. Dit doel omvat ook de voetafdruk van materialen, voedingsingrediënten, transport, de productie door leveranciers en het gebruik van onze producten in de woningen van mensen.
 • Afvang en opslag van koolstof: methoden ontwikkelen en verbeteren voor de afvang en opslag van koolstof via koolstofvastlegging binnen de IKEA waardeketen, bv. door nog beter bosbeheer.
 • Verder gaan dan enkel IKEA: aanpak van een voetafdruk die de IKEA waardeketen overstijgt, bv. door onze directe leveranciers te helpen om hun totale voetafdruk te verkleinen (niet enkel voor de IKEA producten). Zo kunnen we een voetafdruk aanpakken die ongeveer vier keer groter is dan die van de productie voor IKEA. We willen ook mensen inspireren en hen helpen om energie te besparen en thuis hernieuwbare energie op te wekken.
 • Het voortouw nemen en samenwerken met anderen om maatregelen te nemen voor een koolstofarme maatschappij.

*** Deze doelstelling heeft betrekking op de grootste IKEA franchisenemer, Ingka Holding B.V., met 363 woonwarenhuizen in 29 markten.

IKEA Belgium Press Office

(Enkel voor pers)

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Mons. Sinds 2018 zijn de producten van IKEA België ook online beschikbaar op IKEA.be. In België telt IKEA meer dan 4.400 medewerkers.