IKEA zamelt wereldwijd geld in voor een beter leven voor vluchtelingen

Met de actie “Een beter leven voor vluchtelingen” gaat IKEA in meer dan 40 landen miljoenen euro's inzamelen voor vluchtelingen. Tussen 29 november en 19 december zal de IKEA Foundation voor elke ledlamp die we verkopen in onze woonwarenhuizen 1 euro schenken aan het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. Het ingezamelde bedrag zal dienen om vluchtelingenkampen van verlichting en hernieuwbare energie te voorzien, en zo de veiligheid en de levenskwaliteit van de gezinnen die er wonen te vergroten.

Het geld dat IKEA inzamelt met de actie “Een beter leven voor vluchtelingen” zal helpen om straatverlichting en lantaarns op zonne-energie en andere zonne-energiesystemen aan te bieden die de zelfredzaamheid ondersteunen van de vluchtelingen en de gemeenschappen in VN-vluchtelingenkampen in delen van Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Daarnaast zal het ingezamelde geld ook gebruikt worden om de toegang tot het basisonderwijs te verbeteren.

Vandaag zijn er wereldwijd 19,5 miljoen vluchtelingen, van wie de helft kinderen. De meeste vluchtelingen laten hun woning achter vanwege oorlog en vervolging. UNHCR maakt zich echter steeds meer zorgen over klimaatverandering en andere gerelateerde oorzaken van verdrijving, zoals natuurrampen - droogte en overstromingen - en de schaarste van natuurlijke hulpmiddelen.

De IKEA actie “Een beter leven voor vluchtelingen” begon in 2014 en zit dit jaar in haar eindfase. Enkele voorbeelden van de positieve impact van de actie:

  • Voor meer dan 284.000 vluchtelingen en leden van gastgemeenschappen in Ethiopië en Jordanië is het leven 's nachts veiliger geworden dankzij de verspreiding van 56.000 lantaarns op zonne-energie en de installatie van 720 straatlantaarns op zonne-energie.

  • Meer dan 37.000 vluchtelingenkinderen in Bangladesh, Tsjaad en Ethiopië zijn ingeschreven in het basisonderwijs zodat ze hun opleiding kunnen voortzetten. Daarnaast werden in die landen ook meer dan 740 leerkrachten opgeleid.

  • In Bangladesh werden 22 biogascentrales gebouwd, zodat 15% van het afval verwerkt kan worden tot groene energie om mee te koken.

Door de miljoenen mensen die gedwongen hun woningen hebben moeten verlaten, is de wereldwijde context waarin wij actief zijn uitdagender dan ooit”, zegt de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, António Guterres. “Innoverende manieren vinden om vluchtelingen te helpen is enorm belangrijk. De schone energie die we aanbieden met de hulp van de IKEA Foundation is niet alleen een praktische oplossing voor een essentiële behoefte, maar verbetert ook de levenskwaliteit van velen.”

De IKEA Foundation, de grootste privépartner van UNHCR, vindt dat elk kind recht heeft op een veilige thuis. Sinds 2010 werkt de IKEA Foundation samen met UNHCR voor het verschaffen van onderdak, verzorging en onderwijs aan kinderen en gezinnen in vluchtelingenkampen en de omringende gemeenschappen in delen van Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Jammer genoeg ziet het ernaar uit dat de escalerende vluchtelingencrisis, veroorzaakt door aanhoudende conflicten over de hele wereld, niet gauw zal afnemen. Minder bekende factoren zoals natuurrampen ten gevolge van klimaatverandering zouden nog meer mensen op de vlucht kunnen doen slaan op zoek naar een veilige thuis”, aldus Per Heggenes, CEO, IKEA Foundation.

 

 

Over UNHCR

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, werd op 14 december 1950 opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het agentschap heeft als taak internationale actie te leiden en te coördineren om vluchtelingen te beschermen en vluchtelingenkwesties wereldwijd op te lossen. UNHCR heeft als hoofddoel de rechten van vluchtelingen te beschermen en in te staan voor hun welzijn. Het streeft ernaar iedereen de mogelijkheid te geven het recht op asiel uit te oefenen en een veilig onderkomen te vinden, met de mogelijkheid vrijwillig naar huis te keren, zich in het nieuwe land te integreren of zich in een derde land te vestigen. Daarnaast is het ook gemandateerd om staatlozen te helpen. De afgelopen zes decennia heeft het agentschap tientallen miljoenen mensen geholpen hun leven weer op te bouwen. Vandaag helpen onze 9.300 medewerkers in meer dan 127 landen meer dan 50 miljoen mensen.
Verneem hier meer over op www.unhcr.org en www.facebook.com/UNHCR

 

Over de IKEA Foundation

De IKEA Foundation (Stichting IKEA Foundation) is de filantropische arm van de Stichting INGKA Foundation, de eigenaar van de IKEA Groep. We streven ernaar de kansen voor kinderen en jongeren in een aantal van ’s werelds armste gemeenschappen te verbeteren door financiële steun te geven aan totaalprogramma’s op lange termijn die een ingrijpende en blijvende verandering kunnen teweegbrengen. De IKEA Foundation werkt samen met sterke, strategisch gekozen partners voor het toepassen van innoverende benaderingen om grootschalige resultaten te bereiken in vier kerngebieden in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, kwaliteitsonderwijs en een stabiel gezinsinkomen.
Verneem hier meer over op www.ikeafoundation.org en www.facebook.com/IKEAfoundation

 

© Inter IKEA Systems B.V. 2015

Contacteer ons
Radu Dumitraşcu Communications and Media Relations Manager
Vanessa Saenen External Relations Officer, United Nations High Commissioner for Refugees
Radu Dumitraşcu Communications and Media Relations Manager
Vanessa Saenen External Relations Officer, United Nations High Commissioner for Refugees
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Mons. Sinds 2018 zijn de producten van IKEA België ook online beschikbaar op IKEA.be. In België telt IKEA meer dan 4.480 medewerkers.