Ingka Group verhoogt het investeringstempo en investeert 4 miljard euro extra in de transitie naar een toekomst met hernieuwbare energie

Ook IKEA Foundation kondigt een extra investering van 1 miljard euro aan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

Brussel/Malmö - In aanloop naar de Dag van de Aarde (Earth Day), kondigt Ingka Group, de grootste IKEA retailer, aan dat het 4 miljard extra zal investeren ter ondersteuning van de transitie naar een toekomst met hernieuwbare energie. De investering zal ertoe bijdragen de klimaatvoetafdruk van de onderneming te verkleinen en op die manier ook de overgang naar een volledig klimaatneutrale maatschappij ondersteunen.

In het voorbije decennium investeerde Ingka Group1 2,5 miljard in hernieuwbare energie (zonne- en windenergie, zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein), waardoor de onderneming nu meer hernieuwbare energie kan opwekken dan ze verbruikt. Nu een uiterst cruciaal decennium voor klimaatactie is aangebroken, een aandachtspunt dat ook in november op de COP26 aan bod zal komen, is de verhoging van Ingka Investments2 tot 6,5 miljard euro een nieuwe mijlpaal op weg naar 100% hernieuwbare energie doorheen de volledige waardeketen.

"We bevinden ons in het meest belangrijke decennium in de geschiedenis van de mensheid. Klimaatverandering is niet langer een ver-van-mijn-bed-show en we moeten allemaal ons steentje bijdragen om de globale opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. De kosten van het nietsdoen zijn te hoog en houden een aanzienlijk risico in zowel voor ons bedrijf als voor de mensheid. We weten dat we met de juiste investeringen deel kunnen uitmaken van de oplossing en dat we de impact op onze gemeenschappelijk woonplaats -de aarde- kunnen beperken als we ons bedrijf wapenen voor de toekomst. Wij doen goede zaken als we goed zakendoen," zegt Jesper Brodin, CEO van Ingka Group.

IKEA steunt het Klimaatakkoord van Parijs en engageert zich met zijn klimaatpositieve ambitie om bij te dragen aan het beperken van de globale opwarming tot 1,5 °C boven de pre-industriële niveaus3. Het overschakelen naar hernieuwbare energie en het verhogen van de energie-efficiëntie, het omschakelen naar een circulair bedrijfsmodel en mensen in staat stellen binnen de grenzen van de planeet te leven, zijn de belangrijkste factoren waarmee het terugdringen van emissies kan worden beperkt.

"Het gebruik van hernieuwbare energie voor onze activiteiten en dat doorheen onze volledige waardeketen vormt een belangrijk deel van het realiseren van onze op wetenschap gebaseerde doelstellingen en ons engagement voor het Klimaatakkoord van Parijs. We hebben al een mooie weg afgelegd. Nu moeten we in dit belangrijke decennium met z'n allen nog een tandje bijsteken en de overgang naar een maatschappij met alleen maar hernieuwbare energie versnellen," zegt Pia Heidenmark Cook, Chief Sustainability Officer, Ingka Group.

De investeringen zullen besteed worden aan projecten voor wind- en zonne-energie in nieuwe landen. De onderneming zal ook nieuwe types investeringen overwegen zoals energieopslag, ontwikkeling van waterstofbrandstof en laadinfrastructuur. Ingka Group kondigde recent al aan dat het een aandeel van 49% heeft verworven in 8 PV-zonneparken in Rusland. De energiecapaciteit van deze parken bedraagt 160 megawatt, wat voldoende is om alle 17 IKEA winkels in Rusland plus een deel van de MEGA winkelcentra, die zich verspreid over het land bevinden, van elektriciteit te voorzien.

Ingka Group is nu eigenaar van, en beheert 547 windturbines, 10 zonneparken in 15 landen en 935.000 zonnepanelen op de daken van IKEA winkels en woonwarenhuizen, waarmee het totale geïnstalleerde hernieuwbare energievermogen meer dan 1,7 Gigawatt bedraagt, het equivalent van 43.125 jaar aan verlichting dankzij één van onze LED RYET lampen. De transitie van IKEA België naar hernieuwbare energie resulteert momenteel in de productie van meer dan 15 miljoen kWh aan zonne- en windenergie, wat 65,9% van IKEA België ’s elektriciteitsbehoefte dekt.

Daarenboven, heeft IKEA Foundation haar ambitie aangescherpt met het oog op de Overeenkomst van Parijs en engageert zij zich om in de komende vijf jaren 1 miljard euro extra beschikbaar te maken voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Dit omvat ook het vervangen van vervuilende energiebronnen door hernieuwbare alternatieven en het leveren van energie aan diverse gemeenschappen.


1De Ingka Group is een strategische partner in het IKEA franchisesysteem en beheert 389 IKEA winkels in 32 landen. De Ingka Group heeft drie bedrijfsafdelingen: IKEA Retail, Ingka Investments en Ingka Centres.

2De investeringstak van Ingka Group

3IKEA klimaatpositief betekent de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegen 2030 meer terugdringen dan wat de hele waardeketen van IKEA produceert en ondertussen de onderneming IKEA laten groeien.IKEA heeft zich geëngageerd voor de Overeenkomst van Parijs en om bij te dragen aan het beperken van de globale opwarming tot 1,5 °C boven de pre-industriële niveaus. Dit houdt ook het engagement in om tegen 2030 de absolute netto-uitstoot van broeikasgassen van de totale waardeketen van IKEA te halveren. We zullen dit realiseren door de uitstoot van broeikasgassen via op wetenschap gebaseerde doelstellingen drastisch te verminderen en door koolstof uit de atmosfeer te verwijderen via natuurlijke processen en het op te slaan in land, planten en producten door een beter beheer van bosbouw en landbouw binnen de waardeketen van IKEA. We zullen bijdragen aan de verdere vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de maatschappij door verder te kijken dan IKEA zelf, zoals door klanten ook in staat te stellen thuis hernieuwbare energie op te wekken.

Hier vind je meer informatie over het engagement van IKEA

 

 

Over de IKEA Foundation

De IKEA Foundation behoort tot de entiteiten van de Ingka Group en wordt gefinancierd door de INGKA Stichting. De IKEA Foundation is onafhankelijk van de retail handel en richt zich uitsluitend op het creëren van betere levens op een leefbare planeet door middel van filantropie en het verstrekken van subsidies. Lees meer op www.ikeafoundation.org.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Mons. Sinds 2018 zijn de producten van IKEA België ook online beschikbaar op IKEA.be. In België telt IKEA meer dan 4.480 medewerkers.