Mijlpaal in meerjarenproject van IKEA Foundation, Refugee Housing Unit (RHU) en Vluchtelingenagentschap VN (UNHCR): een revolutionair prototype voor nieuwe woonunits in vluchtelingenkampen

Onder embargo tot 20 juni

Twee jaar geleden heeft de IKEA Foundation een unieke samenwerking tussen een team van Zweedse ontwerpers van Refugee Housing Unit (RHU) en UNHCR, het Vluchtelingenagentschap van de VN opgezet. Samen ontwikkelden de drie organisaties een revolutionaire nieuwe woonunit voor vluchtelingen in kampen: duurzamer, veiliger, waardiger en comfortabeler. Dit nieuwe prototype wordt voorgesteld op Wereldvluchtelingendag (20 juni 2013) en zal vanaf dan ook getest worden in vluchtelingenkampen in Ethiopië, Libanon en Irak. 

Met complementaire expertises een innovatieve woonunit ontwikkelen

De IKEA Foundation werkt al langer samen met het Vluchtelingenagentschap van de VN (UNHCR). Samen zoeken zij naar oplossingen om vluchtelingen een beter leven en een betere thuis te geven. Zo schonk de Foundation in 2011 €62 miljoen dollar aan UNHCR, voor dringende noodhulp aan het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, in Kenia.

Maar de samenwerking gaat verder dan enkel financiële steun. Zo bracht de IKEA Foundation twee jaar geleden een aantal partners samen, om gezamenlijk te werken aan een van de grootste noden in vluchtelingenkampen: stevig en duurzaam onderdak. De Foundation klopte hiervoor aan bij de ontwikkelaars van de Refugee Housing Unit (RHU), een Zweedse NGO die gespecialiseerd is in het ontwerpen van huisvesting voor vluchtelingen. Samen stapten ze naar UNHCR. UNHCR staat in voor de bescherming van vluchtelingen over de hele wereld en is bijgevolg bij uitstek vertrouwd met de problematieken in het veld. Gedrieën beschikken de organisaties over een enorme rijkdom aan expertise: de IKEA Foundation staat in voor de financiering, de knowhow van IKEA inzake materialen, verpakkingsmogelijkheden en logistiek; UNHCR brengt de broodnodige veldkennis en ervaring en de RHU zorgt samen met een aantal academische partners voor de ontwikkeling van een nieuw prototype.

 

Een revolutionair prototype dat tegemoet komt aan een reële nood

Dat de drie organisaties samen wilden werken om vluchtelingen in kampen beter onderdak te bieden, vloeit voort uit de dagdagelijkse realiteit. Op dit moment wonen wereldwijd 3,5 miljoen mensen – mannen, vrouwen en kinderen – in tentenkampen. Gemiddeld brengt een gezin dat op de vlucht is 12 jaar door in een kamp. Hoewel veel opgroeiende kinderen een vluchtelingentent dus als hun thuis beschouwen, gaat de gemiddelde traditionele tent slechts 6 maand mee. Bovendien is dit type huisvesting onderhevig aan vaak extreme weersomstandigheden, en biedt een tent slechts beperkte veiligheid. Om de miljoenen kwetsbare families die op de vlucht zijn voor geweld, conflicten, vervolging en natuurrampen een waardig en veilig alternatief te bieden, ontwikkelden de IKEA Foundation, RHU en UNHCR een revolutionaire nieuwe woonunit:

-      De nieuwe woonunit is niet langer een tent, maar heeft het uitzicht van een klein ‘huisje’. Deze opbouw zorgt ervoor dat de unit een waardiger alternatief is dan een tent, en ook veel comfortabeler is.

-      De woonunit is zeer licht en dus gemakkelijk transporteerbaar, maar biedt tegelijkertijd toch meer stevigheid en veiligheid dan een klassieke tent.

-      De units zijn modulair opgebouwd, wat de installatie vergemakkelijkt en ervoor zorgt dat ze flexibel gerecupereerd kunnen worden.

-      De units zijn zo ontworpen dat ze minstens 3 jaar meegaan.

-      De units bestaan uit lichte panelen die toch zeer goed isoleren tegen zowel warmte als koude.

-      In deze dakpanelen zijn uiterst lichte zonnepanelen ingewerkt, zodat elke unit over zijn eigen hernieuwbare energiebron beschikt. Dit zorgt ervoor dat families ook na zonsondergang nog huishoudelijke taken kunnen verrichten en dat kinderen kunnen lezen of hun huiswerk maken.

 

Volgende stappen

Op 20 juni (Wereldvluchtelingendag) wordt dit prototype voor het eerst voorgesteld. Somalische vluchtelingen in het Dollo Ado vluchtelingenkamp, op de grens van Ethiopië en Noord-Irak, zullen 25 units testen, 12 prototypes worden in Libanon geplaatst, in een kamp dat op dit moment 500.000 Syrische vluchtelingen opvangt, en 12 woonunits gaan binnenkort naar Irak. De woonunits zullen daar worden getest en geëvalueerd worden op hun technische weerbaarheid, de culturele geschiktheid en de persoonlijke feedback van vluchtelingenfamilies. Op basis van deze bevindingen werken de IKEA Foundation, RHU en UNHCR naar een finaal ontwerp, en bekijken ze of deze units ook op grotere schaal kunnen worden geproduceerd.

 

Voor meer informatie of voor interviews met Johan Karlsson (projectmanager van Refugee Housing Unit), Olivier Delarue (UNHCR) of Per Heggenes (CEO IKEA Foundation), neem contact op met Annelies Nauwelaerts, via onderstaande gegevens.

 

 

Over de IKEA Foundation

De IKEA Foundation streeft ernaar de kansen voor kinderen en jongeren in ’s werelds armste gemeenschappen te verbeteren door financiële steun te geven aan totaalprogramma’s op lange termijn die een ingrijpende en blijvende verandering kunnen teweegbrengen. De Foundation werkt samen met sterke, strategisch gekozen partners voor het toepassen van innovatieve benaderingen om grootschalige resultaten te bereiken in vier kerngebieden in het leven van een kind: een thuis, een gezonde start in het leven, kwaliteitsonderwijs en een stabiel gezinsinkomen. De programma's die de IKEA Foundation momenteel financiert zullen tegen 2015 ten goede komen aan naar schatting 100 miljoen kinderen. Meer informatie op www.ikeafoundation.org.

Contacteer ons
Annelies Nauwelaerts PR Manager, IKEA Belgium
Annelies Nauwelaerts PR Manager, IKEA Belgium
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. In België telt IKEA meer dan 4313 medewerkers.