Persbericht: Elektrisch rijden? IKEA zet je op weg!

Investering ter waarde van €450.000 voor elektrische laadpalen op de parkings van alle IKEA woonwarenhuizen in België 
 
Sinds kort staan op de parkings van alle IKEA winkels in België laadpalen voor elektrische voertuigen. Bezoekers, medewerkers en andere eigenaars van elektrische transportmiddelen kunnen er hun wagen of fiets opladen. Hiermee is IKEA het eerste bedrijf in België dat deze dienst voor alle types voertuigen aanbiedt, en dat in al haar vestigingen. De investering, ter waarde van €450.000, is slechts één van de activiteiten waarmee IKEA België iedereen op weg wil zetten om duurzamer te leven. 

Een duurzaam duwtje in de rug

IKEA wil zich inzetten voor een duurzamere maatschappij en een duurzamere levenswijze. Dat kan volgens IKEA enkel samen met klanten, medewerkers en partners, door ideeën en inspiratie uit te wisselen en samen aan de weg te timmeren. IKEA ziet dat de uitstoot van CO2 en de afname van fossiele brandstoffen reële problemen zijn. Ondanks de hoogdringendheid van deze problematieken, blijven elektrische wagens echter een zeldzaamheid op onze wegen. Daarom wil IKEA België met deze investering zowel huidige als toekomstige gebruikers van elektrische voertuigen een duwtje in de rug geven.

Concreet staan op de parkings van de 6 IKEA winkels in België voortaan telkens 8 elektrische laadpalen – 4 voor fietsen en 4 voor wagens – waar bezoekers en medewerkers hun twee- of vierwielers kunnen opladen tijdens het winkelen of tijdens de werkuren.

Met de plaatsing van de oplaadpalen hoopt IKEA bij te dragen aan de verdere uitbouw van de elektromobiliteit in België en zet het ook een nieuwe stap in zijn duurzaamheidsaanpak. De missie van IKEA – een beter dagelijks leven creëren voor zo veel mogelijk mensen – houdt namelijk ook een duurzaam aspect in: een beter leven is per definitie ook een duurzamer leven.

Een investering van 450.000 euro

IKEA is het eerste bedrijf in België dat al zijn winkels met elektrische laadpalen uitrust, en dat voor alle types elektrische voertuigen. Ook binnen de IKEA Groep is België het eerste land met laadpunten op de parkings van alle winkels. De investering ter waarde van €450.000 kadert bovendien binnen het pilootproject “Electrische Voertuigen in Actie” (EVA), een initiatief van de Vlaamse overheid waarvan IKEA partner is. Het project brengt de geografische verspreiding van laadpunten in kaart en wil elektrisch rijden stimuleren. De laadpalen op de parkings van de IKEA woonwarenhuizen registeren daarom ook de gebruiksgegevens. Zo kan ook op lange termijn en op basis van statistisch materiaal het gebruik worden opgevolgd en de capaciteit eventueel uitgebreid.

Met het voorlopig gratis aanbieden van deze laadpalen hoopt IKEA wie al elektrisch rijdt te ondersteunen, en ook wie het niet doet even stil te laten staan bij de mogelijkheden ervan.

De duurzaamheidsvisie van IKEA België

IKEA wil iedereen er toe aanzetten om duurzamer te leven en te werken, en werkt daar samen met zijn medewerkers en klanten aan. Onze leidraad hierbij is de duurzaamheidsstrategie People & Planet Positive, die focust op drie drijvende krachten voor verandering: een duurzamer leven thuis – dankzij onze betaalbare producten waarmee klanten minder energie en water verbruiken en hun afval kunnen beperken, onafhankelijkheid inzake middelen en energie – door zowel kostbesparend als milieubesparend te werk te gaan, afval weer om te zetten in hulpbronnen en via het gebruik van hernieuwbare energie, en een beter leven voor mensen en gemeenschappen – zowel ten opzichte van onze medewerkers, onze leveranciers als de gemeenschappen waarin we actief zijn. Omdat IKEA zelf de volledige levenscyclus van zijn producten beheert, bevindt het zich in een unieke positie. Bovendien wordt actief samengewerkt met klanten, leveranciers, medewerkers en partners. Deze elementen samen zorgen er voor dat IKEA alles in huis heeft om zijn ambitieuze doelstellingen tegen 2020 waar te maken.

Contacteer ons
Emmelien Werbrouck Corporate press relations for IKEA Belgium, Whyte Corporate Affairs
Steven De Smet Country Communications Manager , IKEA Belgium
Emmelien Werbrouck Corporate press relations for IKEA Belgium, Whyte Corporate Affairs
Steven De Smet Country Communications Manager , IKEA Belgium
Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Hognoul, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Bergen. In België telt IKEA meer dan 4313 medewerkers.