IKEA test in 2020 het verhuren van meubels in 30 markten

De Ingka Group* (Ingka Holding B.V en alle entiteiten die het controleert) wil klanten ondersteunen om producten op een duurzamere manier aan te kopen, te onderhouden en ze door te geven. Daarom zal IKEA vanaf 2020 experimenteren met de verhuur van meubels. Dit in navolging van een consumentenonderzoek waarin de noden van klanten met betrekking tot hun bijdrage aan de circulaire economie bevraagd werden.

In overeenstemming met de ambitie van IKEA om circulair en klimaatpositief** te worden tegen 2030, neemt de onderneming initiatieven die een circulair bedrijfsmodel ondersteunen. Zo heeft IKEA in 2018 8,7 miljoen IKEA producten herverpakt voor herverkoop, en heeft IKEA meer dan 1 miljoen bestellingen van onderdelen verwerkt om producten te repareren. Bij IKEA België werden 4908 reserveonderdelen bezorgd aan klanten in 2018.

Een leasingaanbod testen is een van de manieren waarop we onszelf uitdagen om betaalbaarder, toegankelijker en duurzamer te worden voor onze klanten. Klimaatverandering en niet-duurzame consumptie behoren tot de grootste uitdagingen van onze maatschappij. Dit initatief is het bewijs dat wij hard werken aan onze visie om een beter dagelijks leven mogelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen”, zegt Jesper Brodin, CEO, Ingka Group.

In een consumentenonderzoek dat de Ingka Group heeft uitgevoerd*** werd geluisterd naar het perspectief van de consument over een meer duurzame manier van wonen. Er werd ook gekeken naar hoe voorwerpen in huis worden gehaald, een plaats krijgen thuis en worden doorgegeven. Verkennend onderzoek en tests werden reeds opgestart in Nederland, Zweden, Zwitserland en Polen. IKEA wil een leasingaanbod ontwikkelen dat gebaseerd is op een abonnement. Dit stelt het bedrijf in staat eigenaar te blijven van de producten waardoor hergebruik van producten zo veel mogelijk gestimuleerd wordt voordat het materiaal en de onderdelen aan het einde van de levenscyclus worden gerecycleerd.

We weten uit ons onderzoek dat het gedrag van mensen evolueert, net als de relatie tot hun spullen. Nu we steeds vaker kleiner wonen en mensen zich meer bewust zijn van hun impact op de planeet, zoeken ze naar manieren om verspilling tegen te gaan en de levensduur van hun spullen te verlengen. Dit biedt een enorme kans om onze kennis over het leven thuis te koppelen aan ons engagement voor duurzaam leven op een manier die relevant is voor onze klanten wereldwijd”, aldus Pia Heidenmark Cook, Chief Sustainability Officer, Ingka Group.

De testen zullen ons helpen verder te bouwen op wat we geleerd hebben over de behoeften van onze klanten en op onze ervaringen in diverse markten. We zijn ervan overtuigd dat ze een nieuw aanbod voor klanten mogelijk zullen maken en duurzame groei zullen stimuleren”, gaat ze verder.

De aankondiging vond plaats tijdens een bijzonder duurzaamheidsevent in IKEA Kaarst in Duitsland: ONE HOME, ONE PLANET. Dit is een tweedaags co-creatie event waar IKEA samen met meer dan 100 duurzaamheidsleiders, ngo's en bedrijfspartners oplossingen zoekt, ontwikkelt en vormgeeft voor een positieve impact op klanten, de gemeenschap, medewerkers en de planeet.        

Lees meer over de duurzaamheidsprestaties en het engagement van de Ingka Group in het Jaaroverzicht en het Duurzaamheidsoverzicht: https://www.ingka.com/about-us/annual-and-sustainability-summary-reports/

Meer lezen over de duurzaamheidsprestaties in de IKEA waardeketen en het franchisesysteem in het IKEA Duurzaamheidsrapport FY18: https://press.ikea.be/ikea-publiceert-duurzaamheidsrapport-voor-boekjaar-2018

 

*De Ingka Group is een strategische partner en 's werelds grootste IKEA retailer met 367 IKEA winkels in 30 markten. De naam Ingka is gebaseerd op de naam van oprichter, Ingvar Kamprad.

**Klimaatpositief worden wil zeggen dat we de broeikasgassen met een grotere hoeveelheid verlagen dan de IKEA waardeketen uitstoot.

Om tegen 2030 een circulair bedrijf te worden, heeft IKEA enkele doelen gesteld doorheen de waardenketen:

  • Alle IKEA producten moeten gemaakt zijn van hernieuwbare en gerecycleerde materialen tegen 2030
  • Alle IKEA producten moeten circulair zijn en ontworpen volgens de principes van circulair design zodat ze hergebruikt, gerepareerd, herverkocht en gerecycleerd kunnen worden van bij het begin.
  • Alle plastic wegwerpproducten bannen uit het wereldwijde IKEA assortiment tegen 2020.

***De Ingka Group deed consumentenonderzoek in de volgende retailmarkten: 

Onderzoek in Polen

INZICHTEN IN DE WENSEN VAN DE CONSUMENT: In Polen zien we dat de mensen het moeilijk hebben om dingen weg te gooien. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is de emotionele band die ze ermee hebben opgebouwd, en dat geldt ook voor woninginrichtingsproducten. Een andere reden ligt in de lokale geschiedenis van beperkingen op privébezit. Het gevolg is dat de Polen spullen die ze niet langer gebruiken of nodig hebben vaak bewaren, en dat ze het ook niet makkelijk hebben om spullen te lenen, omdat ze zich sterk verantwoordelijk voelen voor zaken waar ze geen eigenaar van zijn. Aan de andere kant hebben we in Warschau groepen van mensen geïdentificeerd die eventueel wel geïnteresseerd zouden zijn om producten te gebruiken zonder er per se eigenaar van te zijn.

ONZE TESTS: IKEA Retail Polen wil de mensen op een milieuvriendelijke wijze helpen bij het beheer van spullen die ze niet langer nodig hebben. Het wil ook een aanbod opstellen dat makkelijk te gebruiken is voor wie de voordelen inziet van geen eigenaar van de woninginrichtingsproducten te zijn, maar er wel een flexibele toegang toe verwacht. De geplande tests zullen focussen op eigendommen waar er ruimte wordt verhuurd (flats, kamers), bij potentiële klanten die openstaan voor een abonnement voor Furniture as a Service.

Onderzoek in Zwitserland

INZICHTEN IN DE WENSEN VAN DE CONSUMENT: IKEA Retail Zwitserland startte haar onderzoek bij buitenlandse werknemers in Zürich. Uit verder onderzoek bleek dat kleine bedrijven in Zwitserland mogelijk geïnteresseerd zouden zijn in toegang tot meubilair, in plaats van het aan te kopen. Aan de ene kant willen ze de investeringen in meubilair spreiden over een langere periode. Aan de andere kant kunnen hun behoeften op meubelgebied soms snel veranderen, bijvoorbeeld wanneer ze groeien of verhuizen. Daarnaast hebben ze geen emotionele band met het meubilair in de bedrijfsomgeving, wat een toegangsgebaseerd aanbod aantrekkelijk kan maken.

ONZE TESTS: IKEA Retail Zwitserland is verder ingegaan op de belangstelling bij kleine bedrijven en schakelt nu over naar meer tests voor de gezamenlijke ontwikkeling van een Furniture as a Service traject samen met klanten in kleine bedrijven.

Verkenning in Zweden

INZICHTEN IN DE WENSEN VAN DE CONSUMENT: Door samen te werken met inkopers in lokale en nationale overheidsorganisaties heeft IKEA Retail Zweden inzicht verworven in de manier waarop meubels worden gebruikt in de overheidssector, welk gedrag het verbruik van nieuwe en het hergebruik van oude artikelen aanstuurt, hoe de politieke ambities de circulaire inkoop beïnvloeden en hoe de medewerkers zichzelf organiseren om zo weinig mogelijk te verspillen.

ONZE TESTS: In het kader van de dialoog met partners in de overheidssector zijn diverse concepten ontwikkeld die zouden kunnen beantwoorden aan de behoeften en ambities voor openbare inkoop in Zweden. Om te beginnen komt er een test van een abonnementsmodel met bedrijfsklanten in de privésector, omdat het makkelijker is om verschillende opties op korte termijn uit te proberen in deze groep.

Onderzoek in Nederland

INZICHTEN IN DE WENSEN VAN DE CONSUMENT: Uit ons onderzoek in diverse markten is gebleken dat levensveranderingen, zoals de overstap naar de universiteit, een trigger kunnen zijn om tijdelijke toegang tot meubilair te overwegen. Een tijdelijk gebruik vereist toegang tot meubilair wanneer daar behoefte aan is, naast een makkelijk proces om het door te geven wanneer het niet langer nodig is, en dit op een verantwoorde manier. Het onderzoek van IKEA Retail Nederland heeft uitgewezen dat studenten minder belang hechten aan de eigendom van goederen, en dat zij het belangrijk vinden om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

ONZE TESTS: In samenwerking met een woningbouwcorporatie in Amsterdam test IKEA Retail Nederland nu een volledig pakket voor meubelverhuur aan studenten uit. Hierbij wordt het huuraanbod getest op diverse factoren in de loop van het klantentraject: behoeften, wenselijkheid en prijzen, naast onderhoud, reparatie en verlenging van de productlevenscyclus na terugname. Zo zullen wij het potentieel kunnen verkennen om meubilair te hergebruiken door het te verhuren aan studenten via een circulair aanbod.

 

IKEA Belgium Press Office


Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over IKEA Belgium

IKEA biedt goed ontworpen, functionele woninginrichtingsartikelen tegen betaalbare prijzen. IKEA werd in 1943 opgericht in Zweden en de IKEA Group telt vandaag 364 winkels in 30 landen. 158.000 medewerkers engageren zich voor onze visie om een beter dagelijks leven te creëren voor zo veel mogelijk mensen. De zorg voor mens en milieu maakt integraal deel uit van onze manier van zakendoen. IKEA ondersteunt permanent initiatieven die ondermeer kinderen en het milieu ten goede komen. IKEA is sinds 1984 in België actief en heeft 8 woonwarenhuizen: in Anderlecht, Arlon, Gent, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt en Mons. Sinds 2018 zijn de producten van IKEA België ook online beschikbaar op IKEA.be. In België telt IKEA meer dan 4.480 medewerkers.